Kase-ha karate-Do


Karatens historia

På 500-talet vandrade en Indisk munk vid namn Bushidarma till Shaolin templet i Kina. I templet övade han munkarna att kontrollera kroppens muskler och andning. Ur denna övning utvecklades "Kinesisk Karate" som munkarna använde för att försvara sig mot rövare. Omkrig år 1600 reste flertalet adepter till denna undervisning över till ön Okinawa, där man utvecklade "Kinekisk Karate" till "Okinawa-Te" vilket visade sig vara effektivare. 


​Japan

Först 1923 infördes "Okinawa-Te" i Japan av mästaren Funakoshi, där han gjorde demonstration som väckte stort intresse. Folket döpte så småningom kampkonsten till Kara-Te (Karate) vilket betyder tom hand.


​Yoshitaka Shotokan-Ryu Karate-Do

Skaparen av modern Japansk Karate-Do teknik.Han var mästaren Funakoshis tredje son, Yoshitaka (Gigo) och hade stort inflytande på utvecklingen av modern Karate. Yoshitaka var fruktansvärt kraftfull, trots att han inte var någon storväxt man. Han blev ett riktigt fenomen inom Karate, och nådde en extraordinär hög teknisk nivå. Yoshitaka var ansvarig på den tiden av Shotokans tekniska utveckling. Han utvecklade bl.a. Fudo dachi, Mawashi-Geri, Yoko-Geri Kekomi, Yoko-Geri Keage och Fumikomi-Geri, Kihon Ippon Kumite, Jiyu Ippon Kumite vilket inspirerade Ten no Kata utvecklingen. Denna process avslutades med Jiyu Kumite (fri sparring) år 1935. Yoshitaka använde låga ställningar, långa attacker och sammankopplade tekniker, vilket genast separerar denna typ av karate från Okinawa Karate. Träningarna blev därför jämförelsevis mycket ansträngande. Yoshitaka förväntade sig att eleverna skulle använda dubbelt så mycket energi som vid en riktig konfrontation, och på så sätt skulle de alltid vara redo för en skarp konfrontation oavsett när den än inträffade. Han ansågs, och anses än idag av många, som den bästa Karate-Ka någonsin, såväl tekniskt som psykiskt.

 

Kase-Ha Shotokan-Ryu Karate-Do
en fortsättning av Yoshitaka Karate-Do

Denna Karate-Do sträcker sig från Gichin Funakoshi, Yoshitaka Funakoshi, till Shihan Taiji Kase och är en renodlad Japansk Shotokan karatesystem som har sina rötter i den klassiska Shotokan Karate som utvecklades mellan 1935 och 1945 av Yoshitaka Funakochi under vägledning av sin far Gichin Funakochi. Andra instruktörer som inspirerat Taiji Kase märkbart inom Yoshitakas Karate-Do var hans tränare Sensei Genshin Hironishi och den "mytiske" Tadao Okuyama. Enligt Shihan Taiji Kase den Karate vi praktiserar skiljer sig ifrån andra Shotokan skolor. Vår Karate kommer inte ifrån Kyokai eller JKA, dvs den linjen som härstammar från Nakayama via Gichin Funakoshi. Shihan Taiji Kase har vidareutvecklat Yoshitakas Karate-Do under 60 år och gav den till sina elever. Shihan Taiji Kase anses vara en av de största Karatemästarna genom tiderna.

http://www.kaseha.fi/english/sensei-kase-interview.html