Gradering

Graderingar för gruppen unga & vuxna hålls i slutet på varje termin för dem som tränar ordentligt när det gäller lägre Kyu grader. För högre Kyu grader (3-Kyu och högre) så måste man träna intensivt, hårt, ha en bra fysik och en Kase-Ha mental inställning samt en vilja  av stål. För Kumite gäller regeln att max tre tekniker får avgöra kampen annars man få lära sig springa fort och träna ännu hårdare.
Graderingstekniker och krav följer Kases rekommendationer och kan hittas under inloggningslänken.


Riktlinjer för klubbens graderingar.
MON-GRADER: Tillämpas för Karate kids. Balans och stabilitet efterstävs.
Max grad är 2-Kyu MON. Karate-kids som fyller 14 år flyttas direkt till senjor/junior gruppen och deras bälte justeras mellen 9- och 5-kyu beroende på deras nivå.

LÄGRE & MELLAN KYU GRADER:
Grundläggande krav: Attityd, mental koncentration och grundläggande fysik.

HÖGRE KYU GRADER (3-Kyu och högre):
Kase-Ha genomförande prestanda såsom utålighet, avspänd kraft, mental fokus och stark Hara positionering. 

DAN GRADERINGAR:
Klubben följer Shihan T. Kases riktlinjer och rekommendationer. Dan graderingar i samråd med Sensei Giannis. Uppskattad tid för att erhålla Sho-Dan grad i vår klubb är ca 4 år för de som tränar ordentligt, uppfyller graderingskraven och är seniorer. För juniorer krävs det flera års träning för att nå svartbältesnivå. För Yondan nivå så krävs det t.ex. mellen 20 - 25 års träning, osv.
Grundställningen för alla Dan graderingar är Fudo dachi.
Krav på tekniskt genomförande ökar med ökad DAN nivå.

För Dan graderingar utöver högre Kyu grader kraven så gäller för:
Shodan: Kraft, teknik och mental fokus.
Nidan: Optimal kraft, andning, avståndsbedömning.
Sandan: Hantering av det egna området. Avspäning och saika tanden kontroll.
Yondan: Hente karate. Svep, kast, öppna handtekniker. Rörelser i alla riktningar.
Godan: Helhet, karaktär och mushin känsla.
Detaljerat graderingsunderlag kan hittas under länken Medlemmar.