Tider & priser

Träningstider (Januari - Juni & Augusti -December)
  Tisdagar:     19.00 -19.45, Karate kids
                           19.45-21.00, Seniorer & juniorer​

  Torsdagar19.00 - 21.00, Seniorer & juniorer​
  Lördagar:   10.00 -11.00, Karate kids
                          11.00 -13.00, Seniorer & juniorer
Dojo: Vikingaskolans gymnastiksal, LINERO.


Medlems & Terminsavgifter:
Karatekids: 400 Kr
Ung, upp till 25 år och/eller student/arbetslös: 500 Kr
Övriga: 800 Kr
Familje- och syskonrabatter.
Klubbens medlemmar är försäkrade.
Terminsavgiften betalas i början på terminsstarten, till Postgiro nr: 190263-4.

Graderingsavgifter:
Karate kids:
Ingen avgift
Unga: 100:- ifall den graderade missar graderingen. Detta har aldrigt hänt i vår klubb.
Vuxna Kyu grader:  100:- som den graderade skickar själv till Afrikas barn eller till World Animal Protection eller till BRIS.
Vuxna DAN grader: Avgiften skickas av den graderade själv till Afrikas barn eller till World Animal Protection eller till BRIS.